O firmie

Spółka Metchem - Kościan powstała w 2003 roku i jest kontynuatorem wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników zdobytego przez lata pracy w branży paliwowej i chemicznej.

Głównymi odbiorcami spółki są największe polskie firmy z branży: paliwowej, gazowej, chemicznej, energetycznej, kosmetycznej, spożywczej. Większość produktów jest wykonywana pod indywidualne wymagania Klienta bądź są wręcz jednostkowe. Metchem – Kościan posiada własne dokumentacje na wyroby typowe zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego, często też realizuje zamówienia na bazie dokumentacji nam powierzonej.

Spółka i jej pracownicy posiadają uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego i TÜV uprawniającego do wytwarzania praktycznie każdego urządzenia wykonanego zarówno ze stali węglowej jak austenitycznej.

Firma oprócz posiadanych dokumentacji, które wykonuje zgodnie z krajowymi przepisami i standardami np. zbiorniki do materiałów ciekłych zapalnych oraz żrących i trujących, spółka wytwarza zbiorniki zgodnie z nową Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/UE (97/23WE -PED) .

Istotnym obszarem dynamicznie rozwijającym się w spółce jest jakość. Postrzeganie jakości w firmie nie jest traktowane tylko jako czynność kontrolna lecz także, a może przede wszystkim jako zbiór oczekiwanych przez Klienta korzyści w dostarczonym wyrobie. Świadomość takiego postrzegania doprowadziła do wprowadzenia w 2006 roku i kontynuacji do dziś Systemu Zapewnienia Jakość ISO 9001.

Mocną stroną Spółki jest dobrze wykształcona i doświadczona kadra inżynieryjno – techniczna. Spółka posiada możliwości projektowania w tym: Metodą Elementów Skończonych, wg normy EN-13445, wg WUDT UC i innych standardów akceptowanych w UE i Ameryce. Firma realizuje bardzo indywidualne oczekiwania Klientów, ma ambicje wyróżniać się elastycznością w realizacji projektów i konkurować dostosowaniem znanych i typowych rozwiązań do indywidualnych potrzeb.

Spółka zatrudnia specjalistów w swoich dziedzinach. Jesteśmy przygotowani na realizacje zamówień nie tylko na rynek krajowy. Nasze wyroby realizowaliśmy już do: USA, Kanady, Meksyku, Wenezueli, Arabii Saudyjskiej, Niemiec, Holandii, Węgier, Włoch, Austrii, Litwy, Łotwy i Białorusi.

image/svg+xmlincludes kosovo